„Action learning õpetas esitama avatud küsimusi, mis aitavad kindlasti kaasa ka tööalastel koosolekutel. Kuulama inimesi ja nende arutluskäiku, ise samal ajal mõeldes, et kuidas saan aidata neil lahendusteni liikuda.“ Henri Lehtsaar, taaskasutatud asjade kaupluste keti Sõbralt-Sõbrale juht  


„Minu jaoks oli selle programmi märksõna teadlikkus. Et miski ei ole ealeski ainult nii, nagu meile tundub. Õppisin oma probleeme edukamalt analüüsima ja sõnastama ning hindama end ümbritsevate inimeste potentsiaali aitamaks mul näha kaugemale esmalt ainuõigetena tunduvatest lahendused (või hoopis lahenduseta näivatest tupikutest).“ Kadi Kenk, Let’s to it World


 „Õppisin oma probleeme ja kõhklusi paremini sõnastama ning kaardistama. Samuti julgust ja kindlust oma valikute osas sotsiaalse ettevõtjana.“ Riinu Lepa, Tagurpidi Lavka juht


„Inimestel on kalduvus lasta suurtel probleemidel nii organisatsioonis kui isiklikus elus pikalt-pikalt lohiseda, ilma neid lahendamata (kas võttes ette järgmise sammu olukorra muutmiseks või otsustades neid siiralt aktsepteerida). Taolised olukorrad vajavad enda puhul julgelt “peeglisse vaatamist” ja teistega korduvalt peegeldamist; teiste puhul aga sõbralikult konkreetse “müksu” andmist.“ Jaan Aps, SEVi juhatuse esimees 


„Avastasin, et juhid on oma probleemide ja mõtetega tihti üksi, ja et alati ei panegi tähele, kui on mingid olulised teemad üleval, mis siis kas tööd või meelerahu segavad. Kui aga rääkima hakkad, siis mõistad nende tontide olulisust, kui ka seda, et neid ei saa eirata. Õppisin enda jaoks keerulistele probleemidele lahendusi otsima ning sain julgust tegutseda.“ Maris Jõgeva, EMSL Vabaühendusteliidu juhatuse liige ja tegevjuht 

„Õppisin kuulamisoskust ja oskust märgata alternatiivseid lähenemisi probleemidele, mis enda arvates omavad vaid ühte lahenduskäiku.“ Helen Kiis, MTÜ Minu Tasakaal tegevjuht 


„Ma õppisin, et inimestel tihti probleemid korduvad ja kuigi võib tunduda, et lahendused on ka kõik juba läbi räägitud, siis arutlemise kaudu on võimalik leida uusi lahendusi.“  Triin Toomesaar, SA Kiusamisvaba Kool juhatuse liige ja tegevjuht. 


„Peamine õppetund oli see, et enne olulisemaid otsuseid teiste arvamuse küsimine aitab ära hoida halbu otsuseid. Samas näitas action learning ka seda, kui sarnased on juhid (õigemini nende töö). Keegi pole ideaalne ega väga enesekindel, pigem on kõigil sarnased mured.“ Herman Kelomees, Väitlusseltsi juhatuse liige ja tegevjuht